A teljes napelem telepítési folyamat

Az ajánlattól az átadásig

 1. Telefonos vagy emailes megkeresés
 2. Előzetes ajánlat
 3. Időpont egyeztetés majd helyszíni felmérés (ingyenes)
 4. Végleges ajánlat adás majd annak elfogadása
 5. Esetleges kapacitás bővítés az áramszolgáltatónál
 6. Igénybejelentő elkészítése az áramszolgáltató felé a napelemrendszer telepítésére, ahhoz tartozó dokumentumok összegyűjtése, kitöltése (tulajdoni lap, térképmásolat, meghatalmazás, fényképek)
 7. Csatlakoztatási tervdokumentáció elkészítése és benyújtása az áramszolgáltató felé PremiumNapelem.hu által (általában 4-5 hét)
 8. MFB 0% THM-es hitel / napelem pályázat ügyintézés:
  • Dokumentumok beszerzése (ügyfelektől függ, de általában 2 hét):
   • Kölcsönkérelem*
   • Kérelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató
   • Alapadatok nyilatkozat*
   • Igénylő + adóstárs (házastárs) személyi igazolványa, lakcímkártyája, adókártyaja
   • Utolsó 3 havi bankszámlakivonat
   • Igénylő + adóstárs (házastárs) 0-s NAV igazolása
   • Az érintett ingatlannak a tartozásmentes közüzemi számlái (villany, víz, gáz)
   • Igénylő + adóstárs (házastárs) jövedelem igazolása
   • Az érintett ingatlan hiteles tulajdoni lapja
   • Energetikai tanúsítvány fejlesztés előtti állapotról (kb. 50 000 Ft - az energetikusnak fizetendő, beszámít a bank számára igazolandó 10% előlegbe)*
   • Energetikai tanúsítvány fejlesztés utáni állapotról*
   • Energetikus nyilatkozata*
   • Engergetikussal kötött szerződés*
   • Engergetikustól kapott számla*
   • Kivitelezői árajánlat, megrendelő*
   • Kivitelezővel kötött feltételes vállalkozói szerződés*
   • Kivitelező nyilatkozata*
   • Költsgévetés*
   • Végső kedvezményezett nyilatkozat*
   • A *-gal megjelölt pontokban a PremiumNapelem.hu segítséget tud nyújtani.
    A dokumentumok nem lehetnek régebbiek, mint 30 nap.
  • Hitel jóváhagyás banktól függően 1-4 hónap. A PremiumNapelem.hu tud olyan bankot ajánlani, ahol gyors az ügyintézés.
  • Szerződéskötés a bankkal közjegyző előtt (kb. 75 000 Ft - a közjegyzőnek fizetendő, beszámít a bank számára igazolandó 10% előlegbe)
  • A 10% önerő (levonva az energetikus és a közjegyző költségét) átutalása a PremiumNapelem.hu felé - előleg számla ellenében
  • A teljes projekt 40%-ának a folyósítás az MFB által a PremiumNapelem.hu felé - előleg számla ellenében
  • A lentebb taglalt kivitelezés után, a fennmaradó 50% folyósítása az MFB által + záró nyilakozatok benyújtása
 9. Nem MFB-s ügyfelek esetén előlegszámla (50-70%) kiállítása és megfizetése
 10. Napelemek, inverter, tartószerkezet kiszálltása (kb. 3-5 nap)
 11. Telepítés (általában 1 nap)
 12. Érintésvédelmi tanúítvány elkészítése
 13. Próbaüzem majd készre szerelt rendszer átadása
 14. Ad-vesz mérőóra felszerelése a szolgáltató által
 15. Végszámla kiállítása és megfizetése
 16. Áramteremlés elindítása
Természetesen tudjuk vállalni a teljes körű ügyintézést, ugynakkor az MFB-s pályázat benyújtásában a teljeskörű segítségnyújtást, annak időigényessége miatt, kizárólag térítés (49 000 Ft) ellenében.

ajanlat@premiumnapelem.hu    |    +36 70 375 1227    |    H-Sz: 8:00 - 19:00
ÁSZF    |    Premium Napelem Kft.    |    1033 Budapest, Selyemfonó utca 6. II/7.