Biden elrendelte, hogy kormányzata klímaváltozás elleni küzdelmet képviselő megközelítést alkalmazzon

Ez a lépés arra szólítja fel a kormányzati szerveket, hogy mutassanak követendő példát, szilárdítsák meg a klímavédelmet az Egyesült Államok kulcsfontosságú külpolitikájának és nemzetbiztonsági politikájának részeként.

2021. január 29. péntek, forrás: mnnsz.hu

Joe Biden elnök több új olyan elnöki intézkedést hozott, amelyeknek célja a klímaváltozás elleni küzdelem, a környezet védelme, valamint a tudomány, a tiszta energia és a fokozottan hátrányos közösségek támogatása.

A január 27-én hozott intézkedések hangsúlyozzák a Biden kormányzat elkötelezettségét a klímaügyi problémák kezelése mellett. Ezek Biden első hivatali munkanapján aláírt elnöki rendeleteken alapulnak, ide tartozik többek között a Párizsi Éghajlatváltozási Megállapodáshoz történő újbóli csatlakozás, a Keystone XL vezeték építésének leállítása, valamint a Trump kormányzat által kiadott környezetvédelmi politikai megszorítások felülvizsgálata.

Az intézkedések elősegítik Biden céljainak, a 2035-re elérendő karbonmentes áramszektor és a 2050-re kitűzött nettó nulla kibocsátású gazdaság elérését is.

A rendeletek

A Fehér Ház által közzétett tények listája szerint az elnöki rendeletek arra szólítják fel a kormányzati szerveket, hogy mutassanak követendő példát, szilárdítsák meg a klímavédelmet az Egyesült Államok létfontosságú külpolitikájának és nemzetbiztonsági politikájának részeként.

A rendeletek arra szólítják fel a szövetségi szerveket, hogy szénmentes elektromos áramot és nulla kibocsátású gépjárműveket szerezzenek be, bár a konkrét közbeszerzési célok nem egyértelműek. A munkahelyteremtés ösztönzése érdekében a beszerzésekre Amerikán belül kell sort keríteni Biden legújabb, Vásárolj amerikai terméket elnöki rendeletének megfelelően.

Továbbá a klímavédelemre összepontosító rendeletek arra utasítják a szövetségi intézményeket, hogy a vonatkozó törvényeknek megfelelően szüntessék meg a fosszilis tüzelőanyagok után járó támogatásokat, és keressenek módokat a szövetségi szintű tevékenységek klímával szemben ellenállóbb módon történő végzésére. Minden szövetségi szerv köteles stratégiát kidolgozni a klímavédelmi megfontolások nemzetközi szintű munkájukba történő beépítésére.

A rendeletek új bizottságokat állítanak fel és szövetségi szerveket hoznak létre kifejezetten olyan programok, politikák kidolgozására és tevékenységek végzésére, amely révén azonosíthatják az egészségügyi, környezeti, gazdasági és klímaügyi szempontból aránytalan mértékben érintett vagy hátrányos helyzetű közösségeket és foglalkozhatnak ezekkel.

Egy másik erőfeszítés munkahelyek létrehozását célozza az építőiparban, a gyártásban, a tervezés területén és a szakképzettséget igénylő szakmákban, a rendeletei minden szövetségi intézményi befektetőt a szennyezés visszaszorítására szólítanak fel, és arra, hogy lépéseket kell tenni a szövetségi területen zajló és engedélyezési folyamaton áteső tiszta energiát és az átmenetet szolgáló projektek felgyorsítása érdekében, a környezet szempontjából fenntartható módon.

A rendeletek moratóriumot hirdetnek az új olaj- és gázszerződések megkötésére is. Ez szöges ellentétben áll a Trump kormányzat előfúrásokat támogató politikájával szemben.

Az USA belügyminisztériuma (Department of the Interior, DOI) azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja felül az összes, a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos fejlesztésre vonatkozó bérbeadási és engedélyezési gyakorlatot a köztulajdonban álló területek és vizek esetében. A belügyminisztériumot arra is utasították, hogy Keressen módokat a szárazföldi szélenergia termelés 2030-ig történő megduplázására.

A köztulajdonban álló területek további védelme és helyreállítása érdekében a rendeletek különböző munkacsoportok felállítását rendelik el, és azt a célt tűzik ki, hogy 2030-ig az Egyesült Államok szárazföldi és óceáni területeinek legalább 30%-át meg kell őrizni.

Egy építőiparban, a gyártásban, a tervezés területén és a szakképzettséget igénylő szakmákban való munkahely teremtést célzó erőfeszítés részeként a rendeletek minden szövetségi szintű infrastrukturális befektetésnél előírják a szennyezés visszaszorítását.

Figyelembe véve, hogy a Biden kormányzat a fosszilis tüzelőanyagokról történő átállást célozza, a rendeletek intézményeket összekötő munkacsoportokat hoznak létre a befektetések koordinálásra és más újraélesztési erőfeszítések támogatására, hogy ezzel segítsék az USA szénre, olajra és földgázra valamint erőművekre hagyatkozó közösségeit.

Biden klímavédelmi terveinek másik kulcsfontosságú aspektusai a környezetvédelmi igazságosság.

A Fehér Ház által közzétett tények listája szerint rendeletek új bizottságokat állítanak fel és szövetségi szerveket hoznak létre kifejezetten olyan programok, politikák kidolgozására és tevékenységek végzésére, amely révén azonosíthatják az egészségügyi, környezeti, gazdasági és klímaügyi szempontból aránytalan mértékben érintett vagy hátrányos helyzetű közösségeket és foglalkozhatnak ezekkel. Ez magában foglalja az egész kormányzatot érintő Justice40 kezdeményezést, amelynek célja, hogy a kapcsolódó szövetségi befektetésekből fakadó összes előny 40%-át az ilyen közösségeknek juttassák.

A csapat

Biden kitűzött klímaváltozási célkitűzéseinek eléréséhez az elnöki rendeletek egy sor új kormányzati csoportot alakítanak ki.

A Fehér Ház Hazai Klímavédelmi Politika, amelyet a legelső nemzeti klímavédelmi tanácsadó és a helyettes nemzeti klímavédelmi tanácsadó irányít, a Fehér Ház központi irodájaként fog szolgálni, és a feladata az elnök belföldi klímavédelmi programjának koordinálása és megvalósítása lesz.

A Hazai Klímavédelmi Műveleti Csoport feladata lesz összefogni 21 szövetségi szerv és osztály vezetőit, hogy lehetővé tegyék a klímaválsággal folytatott küzdelemnek a kormányzat egészére való kiterjesztését.

Az Egyesült Államok klímavédelmi külpolitikájának magasabb szintre emelése céljából az elnök létrehozta a Speciális Elnöki Klímavédelmi Küldött pozíciót, amely részt fog venni a Nemzeti Biztonsági Tanács munkájában.

Biden azt is világossá tette, hogy meggyőződése szerint a szövetségi kormánynak partnernek kell tekintenie a tudományos közösséget, és a döntéseket a lehető legjobb rendelkezésre álló adatokból és technológiából kiindulva meghozni.

Ennek érdekében a tudományos integritásról és a bizonyítékokra alapozott politikáról szóló új Elnöki Memorandum arra utasítja a kormányzati szerveket, hogy biztosítsák és vizsgálják felül a „tudományos integritást”, és jelöljenek ki vezető tudományos tisztviselőket.

Az elnöki rendeletek Elnöki Tanácsadó Bizottság felállításáról is rendelkeznek tudomány és technológia terén, amelynek egyik elnöke az Elnök tudományos tanácsadója lesz, és ő fogja tanácsokkal ellátni Bident a kapcsolódó politikai kérdésekben.

Forrás: pv-magazine