Az új szabályok közelebb viszik Washington államot a szén-dioxid-mentes villamos energiához

A szabályok a Puget Sound Energy, az Avista és a Pacific Power cégekre vonatkoznak. Az állam Kereskedelmi Minisztériuma hasonló szabályokat dolgozott ki az önkormányzati kézben lévő és más fogyasztók tulajdonában álló közművekre.

2021. január 8. péntek, forrás: mnnsz.hu

Washington állam törvényhozói olyan törvénycsomagot fogadtak el, amely egy lépéssel közelebb viszi az államot célja, a szén-dioxid kibocsátás mentes közmű szolgáltatások elérése felé.

A szabályok bevezetése az állam közművekért és szállításért felelős bizottságához (Utilities and Transportation Commission) köthető, és a 2019-ben elfogadott Tiszta energia átalakítási törvény (Clean Energy Transformation Act, CETA) egyes részeinek megvalósítását képviseli. A CETA azt a követelményt támasztja az egyes államok közmű vállalataival szemben, hogy 2026-ra küszöböljék ki a széntüzeléssel történő elektromos áram előállítást, 2030-ra álljanak át a szén-dioxid-mentes ellátásra, és 2045-re elektromos áram ellátásuk 100%-át megújuló vagy a szén-dioxid kibocsátását mellőző erőforrásokból biztosítsák.

Az új szabályok a közmű szolgáltatók azon gyakorlatára vonatkoznak, amelynek során új energia erőforrásokat terveznek és szereznek be, így segítik elő a sokszínűséget a beszállítók és az alvállalkozók körében, kiszámítják az üvegházhatást előidéző gázok mennyiségét erőforrás portfóliójukon belül; ez lehetővé teszi a közösség részvételét a tervezésben és a közbeszerzésben, az erőforrások veszélyeztetett közösségekre gyakorolt hatásának és a közműcégek számára felső határértékek meghatározását, hogy kiadásaik elérjék a CETA szerinti megfelelőséget.

A bizottság által meghozott szabályok a Washington államban működő, befektetői tulajdont képező közmű vállalatokra vonatkoznak: a Puget Sound Energy-re, az Avista-a és a Pacific Power-re. Az állam Kereskedelmi Minisztériuma hasonló szabályokat dolgozott ki az önkormányzati kézben lévő és más fogyasztók tulajdonában álló közművekre.

Három szabály

Az UTC által jóváhagyott csomag három külön szabályozást foglal magában: Ezek az Erőforrások beszerzése (jegyzékszám: UE-190837), Energiafüggetlenségi törvény (jegyzékszám: UE-190652) és a Tiszta energia megvalósítási/Integrált erőforrási tervek (CEIP/IRP) (jegyzékszám: UE-191023).

Erőforrások beszerzése, jegyzékszám: UE-190837 Az új szabályozások frissítik a közmű vállalatok beszerzési gyakorlatait, és megkövetelik tőlük, hogy tájékoztassák a kisebbségi tulajdonban álló illetve az egyéb diverzifikált vállalkozásokat.

A változások többek között:

• Új erőforrások beszerzése esetén a közműcégek kötelesek figyelembe venni mind az energiával kapcsolatos, mind az energiától független előnyöket, valamint a fokozott mértékben érintett és sérülékeny közösségeket érő terheléseket.

• A Közműcégek kötelesek lehetséges ajánlattevőket felkutatni alulreprezentált szervezetek és ajánlattevők köréből, például kisebbségek, nők, mozgássérültek és veteránok tulajdonában álló vállalkozások személyében, hogy ösztönözzék részvételüket az ajánlatok benyújtásának folyamatában.

• Erőforrásokra vonatkozó szerződések esetén a közmű vállalat köteles összegyűjteni és jelentésben bemutatni az alvállalkozói által alkalmazott vállalatok diverzifikált voltát, többek között a nők, kisebbségek, mozgássérültek és veteránok tulajdonában álló vállalkozásokat.

• Amennyiben a közműcégek független értékelést végző alkalmazására kötelezettek, akkor a kötelesek konzultálni az érintettekkel és dolgozókat kijelölni a független értékelő kiválasztásakor.

• A független értékelő erőforrásokról készített értékelését ki kell terjeszteni azokra az előnyökre és terhelésekre, amelyeket az erőforrás kiválasztása jelent a jelentős mértékben érintett és fokozottan érzékeny közösségek számára.

Tiszta energia megvalósítási terv/Integrált erőforrás terv, jegyzékszám: UE-191023

Ezek a frissített rendelkezések útmutatást képviselnek a befektetői tulajdont képező közműcégek és érintettjeik számára a fosszilis tüzelőanyagokról történő átállás során, olyan szakpolitikákat és folyamatbeli változásokat vezetnek be, amelyek a legújabb fejlesztéseket beépítik az energia ágazatba, és javítják a szabályozás hatálya alá tartozó vállalatokat, a részvényeseket és a nagyközönséget célzó IRP folyamatot.

A szabályozások értelmében a közmű vállalatok közmű tanácsadó csoportokat fognak létrehozni, hogy vitára bocsássák az előnyök méltányos eloszlását, és az ártalom csökkentését a tiszta energiára átállásban túlzott mértékben érintett közösségek számára. Továbbá ezek a szabályok tisztázzák a nyilvánosság szerepét a közmű vállalatok folyamataiban, amelyeknek során a megvalósításra és az az erőforrásokra vonatkozó terveiket dolgozzák ki.

Energiafüggetlenségi törvény (jegyzékszám: UE-190652)

2019 októberében a bizottság olyan szabályozást kezdeményezett, amely frissíti az Energiafüggetlenségi törvény (Energy Independence Act, EIA) végrehajtására vonatkozó szabályokat, ezt a törvényt 2007-ben iktatták be a 937-es kezdeményezés eredményeként. Ez a lépés megköveteli a bizonyos méretet meghaladó közmű cégektől, hogy legalább az elektromos áram 15%-át megújuló erőforrásokból biztosítsák, és hogy törekedjenek a költséghatékony átalakításra. Ezek a frissítések magukban foglalják a CETA és a többi törvényhozói intézkedés részeként beiktatott új követelményeket, és a CETA bevezetésével a folyamatok továbbfejlesztését.

A változások többek között:

• Több új, a CETA-ban szereplő meghatározás hozzáadása, konkrétan az „energia segítségnyújtás,” az „energia segítségnyújtási igény,”az „energia terhelés” és az „alacsony jövedelem.”

• Az alacsony jövedelmű fogyasztók energiamegtakarítási programjaira irányadó szabályok erősítése.

• A megújuló erőforrásokból származó megújuló energiahitelek, kereskedelmi tanúsítványok használatával foglalkozó szabályok módosítása.

• Az üvegházhatást előidéző gázok mennyiségére vonatkozó számítások beillesztése az energiára, a kibocsátás intenzitására vonatkozó, a közműcégek által kötelező jelleggel benyújtandó jelentésekbe.

Az UTC egy olyan állami szerv, amely szabályozza a magántulajdonban álló, a befektetői kézben lévő elektromos és földgáz létesítményeket Washington államban.

Forrás: pv-magazine